Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13611731
# Truyện Tác giả Chương Lượt xem
1 Nguyện Giả Thượng Câu [M] Minh Dã 137 670273
2 Vợ Của Ta Là Quận Chúa [MA] Hổ Đầu Miêu Diện 159 555383
3 Cung Khuynh [M] Minh Dã 123 454705
4 Cách Cách Lai Liễu [MA] Lạc Khuynh 104 391717
5 Nữ Nhân Bất Phôi [M] Minh Dã 110 385366
6 Tiên Thương Chi Luyến [MA] Hiểu Bạo 100 299494
7 Đại Thú Tân Nương [T] Lạc Khuynh 96 282238
8 Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt [MA] Thăng Không Cao Phi 80 240099
9 Ngự Tỷ Giang Hồ [T] Trữ Viễn 103 230143
10 Cung Tâm Chi Nhan Khuynh Thiên Hạ [MA] Hạ Bi Thôi 134 212975
11 Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng [T] Diệp Sáp 105 208758
12 Hạ Vũ [MA] Helen Hua 30 205380
13 Ái Thượng Nữ Lão Sư [K] Lăng Duệ 82 201118
14 Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ [MA] Yêu Tinh Trong Chai 64 153468
15 Khi Cup A gặp Cup C [M] Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc 81 152249
16 Người Tình Công Chúa Nước Sở [M] Nghiễm Lăng Tán Mà 46 151445
17 Phồn Hoa Tự Cẩm [M] Lưu Diên Trường Ngưng 72 136098
18 Không Phụ Năm Xưa [T] Hướng Nghiêng Nhan 92 135664
19 Nhan Nhan, mình yêu cậu! [T] Hiên Thần 80 134403
20 Đời Đời Kiếp Kiếp [M] Childhood 35 132116
Trang: