Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14481316
# Truyện Tác giả Chương Lượt xem
1 Nguyện Giả Thượng Câu [M] Minh Dã 137 694031
2 Vợ Của Ta Là Quận Chúa [MA] Hổ Đầu Miêu Diện 159 583009
3 Cung Khuynh [M] Minh Dã 123 475483
4 Cách Cách Lai Liễu [MA] Lạc Khuynh 104 410558
5 Nữ Nhân Bất Phôi [M] Minh Dã 110 406013
6 Tiên Thương Chi Luyến [MA] Hiểu Bạo 100 317078
7 Đại Thú Tân Nương [T] Lạc Khuynh 96 298070
8 Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt [MA] Thăng Không Cao Phi 80 251817
9 Ngự Tỷ Giang Hồ [T] Trữ Viễn 103 246240
10 Cung Tâm Chi Nhan Khuynh Thiên Hạ [MA] Hạ Bi Thôi 134 233466
11 Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng [T] Diệp Sáp 105 223993
12 Ái Thượng Nữ Lão Sư [K] Lăng Duệ 82 217083
13 Hạ Vũ [MA] Helen Hua 30 212181
14 Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ [MA] Yêu Tinh Trong Chai 64 163679
15 Khi Cup A gặp Cup C [M] Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc 81 163453
16 Người Tình Công Chúa Nước Sở [M] Nghiễm Lăng Tán Mà 46 160565
17 Không Phụ Năm Xưa [T] Hướng Nghiêng Nhan 92 148364
18 Phồn Hoa Tự Cẩm [M] Lưu Diên Trường Ngưng 72 146051
19 Nhan Nhan, mình yêu cậu! [T] Hiên Thần 80 145862
20 Đời Đời Kiếp Kiếp [M] Childhood 35 138761
Trang: