Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14140162
# Truyện Tác giả Chương Lượt xem
1 Nguyện Giả Thượng Câu [M] Minh Dã 137 685277
2 Vợ Của Ta Là Quận Chúa [MA] Hổ Đầu Miêu Diện 159 573183
3 Cung Khuynh [M] Minh Dã 123 468301
4 Cách Cách Lai Liễu [MA] Lạc Khuynh 104 403620
5 Nữ Nhân Bất Phôi [M] Minh Dã 110 398427
6 Tiên Thương Chi Luyến [MA] Hiểu Bạo 100 310268
7 Đại Thú Tân Nương [T] Lạc Khuynh 96 291969
8 Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt [MA] Thăng Không Cao Phi 80 247472
9 Ngự Tỷ Giang Hồ [T] Trữ Viễn 103 240195
10 Cung Tâm Chi Nhan Khuynh Thiên Hạ [MA] Hạ Bi Thôi 134 225440
11 Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng [T] Diệp Sáp 105 218704
12 Ái Thượng Nữ Lão Sư [K] Lăng Duệ 82 210628
13 Hạ Vũ [MA] Helen Hua 30 209509
14 Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ [MA] Yêu Tinh Trong Chai 64 159821
15 Khi Cup A gặp Cup C [M] Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc 81 159260
16 Người Tình Công Chúa Nước Sở [M] Nghiễm Lăng Tán Mà 46 156732
17 Không Phụ Năm Xưa [T] Hướng Nghiêng Nhan 92 143948
18 Phồn Hoa Tự Cẩm [M] Lưu Diên Trường Ngưng 72 142244
19 Nhan Nhan, mình yêu cậu! [T] Hiên Thần 80 141615
20 Đời Đời Kiếp Kiếp [M] Childhood 35 136182
Trang: