Trang 5 : Bão lòng……..

Ngày……tháng…….năm…….

Mẹ nó :

_ ráng lên con, nhất quá tam mà, lần này nhất định sẽ đậu, có cái bằng không ai coi thường mình, ba mẹ lại nở mày mở mặt nữa, nghe lời ba mẹ thì luôn luôn đúng không sai đâu….

Ba nó :

_ Nếu mà còn rớt nữa thì chỉ có nước cho mày đi bán vé số thôi, hay là đi làm công nhân, mà tao nói cho mày biết, công nhân chỉ bị người ta ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ, lương thấp đủ ăn đủ sống không hả? vậy nên cố mà lấy cái bằng đi.

_................( câm lặng, đây là cách mà nó thể hiện ra trong tấc cả mọi trường hợp, điều tệ hại nhất là không nói ra những gì nghĩ trong lòng )

Hoc…….học vì trách nhiệm, học cho ba mẹ, cái bằng đại học lớn lao thế sao…..có bằng có tất cả à….Mi ơi T chịu hết nổi rồi……T muốn sống muốn tồn tại nhưng có lẽ thế giới thật khắc nghiệt với T quá……
Chết……tự tử là cách mà nó nghĩ ra lúc này….