Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398954
[K] After All.... (Sau Tất Cả) Freesiaphan 1

[B]

Truyện Tác giả Chương
[K] Búp Bê Trong Lồng Kính Freesiaphan 1

[C]

Truyện Tác giả Chương
[K] Cindrella Freesiaphan 17
[K] Công Chúa Hộ Pháp Freesiaphan 1
[K] Công Chúa Xấu Xí Freesiaphan 1

[D]

Truyện Tác giả Chương
[K] Đó Chỉ Là Truyện Cổ Tích Mà Thôi Freesiaphan 1

[H]

Truyện Tác giả Chương
[K] Hotaru- Đom Đóm Freesiaphan 6

[K]

Truyện Tác giả Chương
[K] Keo Jit Man (Lời Nói Dối) Freesiaphan 11

[L]

Truyện Tác giả Chương
[M] Lá Úa Biển Xanh Freesiaphan 1
[T] Lấy Chồng Hàn Quốc Freesiaphan 1
[T] Lời Thú Nhận Freesiaphan 25
[T] Lửa Freesiaphan 9

[M]

Truyện Tác giả Chương
[M] Mịt Mùng Lưới Freesiaphan 12
[T] Móng Chân Đỏ Freesiaphan 1

[T]

Truyện Tác giả Chương
[T] Trái Cấm Freesiaphan 1