Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398954
Tác giả Chương Lượt xem
Jas 8 37017 2011-01-16 09:27:58

Giới Thiệu

Nguồn: http://www.asianlabrys.com
Hoàn thành: Jun 26 2006

Thể Loại: Tình cảm
Chú Thích: có hành động của người lớn, trẻ em dưới 16 tuổi không nên đọc.


Lòng vòng trên mạng lưới như kẻ vô định hướng, tôi tình cờ đọc được tùy bút của một người bạn viết về cơn mưa đầu mùa. Những dòng chữ thân quen trở về mang theo giọt mưa thắm vào trang giấy vô hình trong tôi. Hay nhỉ? Những dòng chữ khô kia có mãnh lực đến thế sao? Mang cơn mưa vào lòng rì rào không dứt. Hình ảnh xa xưa theo tiếng mưa cùng người trở về bên tôi...

Các chương: