Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14384266
Tác giả Chương Lượt xem
Khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn) 3 17029 2008-02-20 00:09:27

Giới Thiệu

Tác giả: Jackie Văn (khoanhkhacvothuong_hxr)

Hoàn thành: 12/08/2007

Nguồn: http://360.yahoo.com/xuongrongobien

Thử lại sức mình ở truyện khá dài, không hẳn là truyện ngắn. Dài dòng ra một chút, lan man hơn 1 chút, hiện thực hơn 1 chút. Không còn là cô đọng, không còn là xúc tích, không còn là lơ lửng qua những câu ngắn để tạo nên truyện ngăn ngắn, không dài. [ Ôi trời, tiếp tục “tưng” trong cách dùng từ ]. Có lẽ ngủ quên khá lâu trong chùm truyện ngắn, ngủ quên khá lâu trong những dòng cảm xúc mê mang không thực. Để bây giờ viết lại dựa trên sự thật, sao thấy nó là lạ và [...] đến thế? Hix.... chắc sắp dẹp bàn phím được rồi. Múa may 10 ngón tay trong 30 phút để được đoạn ở dưới. Còn khúc nữa... không biết múa thêm trong vòng bao lâu nữa đây. Viết xong rồi ngủ vậy. [Cảm hứng từ Palawan Beach - Sentosa - Singapore]

Các chương: