Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14610768
Tác giả Chương Lượt xem
Lynn 2 8229 2008-02-21 00:46:01

Giới Thiệu

Tựa đề: Những Cú Phone Đêm
Tác giả: Lynn
Dạng: Tình cảm
Ngày: 2 tháng 10 năm 2006
Nguồn:http://www.asianlabrys.com
Editor: DrHate
Chú ý: Truyện này viết tặng các thành viên đã thành niên của Asian Labrys. Cấm các em vị thành niên đọc truyện này.

Các chương: