Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398928
Tác giả Chương Lượt xem
Stranger 9 28335 2008-02-22 07:46:17

Giới Thiệu

Tựa Đề: Ðường Một Chiều
Tác Giả: Stranger
Hoàn Thành: 7 April 2005
Nguồn: www.bangaivn.net

Forewords

Khi bạn yêu người ta , không có nghĩa là người ta phải yêu lại bạn .
Khi bạn đối với người ta hết lòng , không có nghĩa là người ta sẽ hết lòng với bạn .
Khi bạn nguyện chờ người ta suốt đời , cũng không có nghĩa là người ta sẽ dễ dàng cho bạn chờ …
Thế nhưng …
Khi yêu …
Ai sẽ tính toán được ?

+Note : Anti-homosexuality plz close this page , thank you .

Các chương: