Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398870
Tác giả Chương Lượt xem
Stranger 23 69547 2008-06-12 07:39:50

Giới Thiệu

Tựa Đề: Hồi Ức Thượng Hải
Tác Giả: Stranger
Ngày Hoàn Thành: July 1, 2005
Nguồn: www.bangaivn.net

Lời Tựa:

Thượng Hải trong tôi là vô vàn những hồi ức, là vô vàn những kỷ niệm là vô vàn những hạnh phúc, là vô vàn những nỗi nhớ, và cũng là vô vàn những niềm đau.

Hồi ức Thượng Hải những năm 1930 …

Một thời để nhớ … một thời để quên …

Các chương: