Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398871
Tác giả Chương Lượt xem
Invisible_girl 2 3712 2008-08-24 06:03:31

Giới Thiệu

- Tựa đề : NGÀY TỐT ĐỂ CHẾT
- Ngày Hoàn Thành: Jun 25 2008
- Độ tuổi được đọc: Dành cho mọi đối tượng trên 13 tuổi
- Source: http://my.opera.com/invisible_girl/blog/

- Đôi lời của tác giả:

"Khi tôi sống… tôi chỉ biết hãy cố mà sống….Khi tôi đi.. tôi chỉ biết hãy cố mà bước đi…
khi tôi chết.. tôi chỉ ước đó là ngày tốt để chết….
Như thế nào là tốt… tốt với tôi đơn giản chỉ cần “đủ tốt” để có thể dừng lại…
không đòi hỏi gì cao hơn giới hạn của hai chữ “đủ tốt”…."


Các chương: