Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398932
Tác giả Chương Lượt xem
Khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn) 10 44032 2008-09-13 01:14:34

Giới Thiệu

Tác giả: khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Van)

Nguồn: http://360.yahoo.com/xuongrongobien


Lời tựa: Đây không hẳn là một câu truyện, mà có thể xem là những dòng hồi kí. Có đôi khi tôi thấy mình là loài sâu ngủ quên trên nhành cây phiêu lãng, cứ mặc dòng đời đẩy đưa. Từng người một đến rồi lại đi. Vui có, buồn có, họ đến và đi để lại trong tôi nhiều vết hằn cảm xúc. Và thoáng trong những phút buồn... tôi thấy mình sống lại thưở xa xưa, cùng với từng người đã bước qua đời tôi.

Các chương: