Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398947
Tác giả Chương Lượt xem
Invisible_girl 2 7600 2009-02-15 06:09:27

Giới Thiệu

Tựa: Cô gái mù
Tác Giả: invisible_girl
Ngày: Tháng 1 Ngày 26 Năm 2008
Nguồn: http://my.opera.com/invisible_girl/blog/

Các chương: