Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398890
Tác giả Chương Lượt xem
M.C. 7 24314 2009-07-13 12:56:03

Giới Thiệu

Tôi không phải là một người hay mơ mộng, vì thế tôi không tin vào điều kỳ diệu. Những chuyện thần kỳ chỉ dành cho trẻ con. Và tôi đã lớn! Nhưng rồi có một người làm tôi phải thay đổi suy nghĩ, đó là ai, không quan trọng. Nhưng cốt yếu là tôi đã tin vào cổ tích, và viết về cổ tích kỳ diệu!

Các chương: