Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398931
Tác giả Chương Lượt xem
Eviluriko 5 12602 2009-07-29 13:50:38

Giới Thiệu

Thể loại: Truyện dài.

Tựa đề: Tulip Trắng.

Tác giả: eviluriko.

Chú thích: T

Các chương: