Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398825
Tác giả Chương Lượt xem
PoorIsa 6 15660 2009-07-30 07:42:58

Giới Thiệu

Thể loại: Truyện dài.

Tựa đề: Núi Cao Chi Lắm Núi Ơi.

Tác giả: PoorIsa.

Chú thích: T.

Cho những ngày Hà Nội...

Cho T.T, người bạn đã xa mãi

Cho sis AT, happy birthday!

Các chương: