Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14402898
Tác giả Chương Lượt xem
Perverse 28 76033 2010-04-18 09:33:30

Giới Thiệu

Don't let them know about us

Author: Perverse
Translator: Ann
Proof Reader: Sole Soul
Category: drama/romance
Rating: M

Warning: yuri, không dành cho anti-fans và trẻ em dưới 16 tuổi

Source: Here

Các chương: