Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398850
Tác giả Chương Lượt xem
Nguyennguyen 12 28119 2010-04-18 09:54:19

Giới Thiệu

Thể loại: truyện dài
Tựa đề: Đừng Làm Đau Nhau Nữa
Tác giả: nguyenguyen
Rating: T

Các chương: