Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398868
Tác giả Chương Lượt xem
Freesiaphan 25 46793 2010-11-08 06:03:21

Giới Thiệu

Thể loại: Truyện dài
Tựa đề: CONFESSION (LỜI THÚ NHẬN)
Tác giả: Freesia Phan
Dạng: Orinigal
Tình trạng: Hoàn thành
Chú thích: T

Các chương: