Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398954
Tác giả Chương Lượt xem
Genking 9 20965 2010-11-08 06:46:10

Giới Thiệu

Tựa đề : Cái Vỏ Ốc
Tác giả : Genking
Dạng : Original
Tình trạng : Hoàn thành
Rating : K

Các chương: