Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14402854
Tác giả Chương Lượt xem
Freesiaphan 6 8298 2010-11-08 06:57:23

Giới Thiệu


Thể loại: Truyện vừa
Tựa đề: HOTARU (đom đóm)
Tác giả: Freesia Phan
Dạng: Original
Tình trạng: Đã hoàn thành
Chú thích: Mọi lứa tuổi.

Các chương: