Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14402842
Tác giả Chương Lượt xem
Depz_Love4ever 91 131331 2011-03-09 06:00:23

Giới Thiệu

Truyện có 2 phần.

Phần 1 từ tập 1-65
Phần 2 từ tập 66-91

Các chương: