Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398894
Tác giả Chương Lượt xem
Lez_b 21 40848 2011-03-11 00:46:52

Giới Thiệu

LB chỉ muốn cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ LB! Hãy sống sao như Whin và Ruu! Hãy yêu sao như Ray và Dirik! Hãy biết quên và hướng về tương lai như Mun và Yeena! Và quan trọng nhất là phải cà chớn như Amelia nhé tất cả!

Thân, Lez_B

Các chương: