Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14610848
Tác giả Chương Lượt xem
Nguyệt Thiên 84 95116 2012-02-04 23:24:09

Giới Thiệu

Thể loại: Truyện dài.
Tựa đề: X-press.
Tác giả: tocduoiga-Nguyệt Thiên.
Rating: T.
Nguồn: Ficland.info
Ngày Hoàn Thành: 30/01/2012

Các chương: