Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398881
Tác giả Chương Lượt xem
Nguyệt Thành 9 18350 2012-02-04 23:28:21

Giới Thiệu

Author: Nguyệt Thành
Nguồn :vnfiction
Beta-reader: Mạc Tuyết ( đúng là một bầy đàn phụ nữ )
Genres : tragedy, angst
Rating : 17+ ( tốt nhất là nên thế )
Warning : lesbian, rape
Status : completed

Các chương: