Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14611991
Tác giả Chương Lượt xem
Hahihuheho 8 12417 2012-02-04 23:35:29

Giới Thiệu

Tác giả :hahihuheho

Nguồn : twins.yan.vn

Tình Trạng: Hoàn Thành

Nhân vật:
G : Gill, Chung Hân Đồng
S: Sa ,Thái Trác Nghiên
N: Niki ,Châu lệ Kì
Alex : Phương Lực Thân
VN : Vịnh Nhi

Các chương: