Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398884
Tác giả Chương Lượt xem
Khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn) 12 32627 2012-02-04 23:21:35

Giới Thiệu

Tác giả: Jackie Văn
Nguồn: bangaivn.net
Tình trạng: Hoàn thành

Các chương: