Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398894
Tác giả Chương Lượt xem
Tam_Binh 5 14331 2012-04-20 18:56:04

Giới Thiệu

Thể loại: Truyện dài
Tác giả: Tam_Binh
Dạng: Original
Tình trạng: Hoàn thành
Chú thích: K

Các chương: