Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398857
Tác giả Chương Lượt xem
Bach Phi Phi (Nhã Kỳ) 2 7116 2012-06-28 05:15:43

Giới Thiệu

Author: Bach Phi Phi (tên mới Nhã Kỳ^^)
Rating: 18+
Genre: uhm, chắc là bi kịch, có nước mắt, có nỗi đau, có hạnh phúc nữa, dĩ nhiên ^^.
Char: Kazekoori Yukishiro (Lâm Diệp Phong), Phi phi (Lâm Nhã Kỳ), Zan chan (Thiên Vũ)




@vnfiction

Các chương: