Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14017630
Tác giả Chương Lượt xem
Nam Mệnh Vũ 7 21461 2012-10-13 15:26:20

Giới Thiệu

Tác Giả: Nam Mệnh Vũ

Edit: Pisces


Thể loại : Nguyên sang- bách hợp, tình yêu hiện đại


Dạng: Translate


Văn án:

-từ bắt đầu đích muốn càng về sau đích muốn yêu , nếu nói tình yêu cũng bất quá như thế , ngắn ngủi đích thiêu đốt đến lâu dài thăng hoa .


vốn là cũng không quen biết đích hai người lấy ngục giam làm thừa tái từ từ yêu nhau , như vậy tình yêu , có lẽ sẽ là vĩnh viễn .

Các chương: