Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14402924
Tác giả Chương Lượt xem
Leekendys 10 28099 2012-10-13 15:49:42

Giới Thiệu

- Thể Loại : Truyện Dài
- Tựa Đề: Duyên Tiền Định
- Tác Giả: Leekendys
- Dạng: Original [Viết]
- Tình Trạng: Hoàn Thành
- Chú Thích:  T

Các chương: