Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398839
Tác giả Chương Lượt xem
Thiên Không Thập Âm 37 63718 2012-11-27 23:06:07

Giới Thiệu

Hình Đăng
Tuyệt đại - Khuynh thành
绝代.倾城
Tác giả: Thiên Không Thập Âm


Edit: nusoco


Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=530846


Tiết tử:

Thán tây phong, thùy thập thùy thu?
Lệ tẫn lan thảo ỷ cô lâu.
Tửu ô thanh ti khấu, lệ không lưu.
Ký phủ, ký phủ, lưu vân cuồng vũ yếu sơn ngoại,
không hồi thủ, thủy du du.
Tàn nguyệt như câu, hoa hồn y cựu, khinh vũ phi lâu.
Họa phảng thanh trủng khỉ nan lưu.
Tuyệt đại khuynh thành khí bất dụng, bối ly,
sinh tử tương tùy, đại mạc độc thủ.

Sống chết có nhau, đại mạc cô quạnh.

Các chương: