Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398944
Tác giả Chương Lượt xem
Tiêu Dao Thập Ngũ 57 96863 2013-03-06 03:57:10

Giới Thiệu

Công tâm kế

Tác Giả: Tiêu dao thập ngũ

Thể loại: Cung đình tranh đấu, cải trang, câu dẫn, HE

Tình Trạng: 86 chương hoàn + 1 phiên ngoại


Edit: Blushy


Tình trạng: đang edit


Nhân vật: Kỳ Quan Húc - Lạc Quân Nghiêu


Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=510429Hình Đăng
Văn Án (Shi):Kỳ Quan Húc, thừa tướng truyền kỳ của Hưng quốc, người người đều nói là quan vô lại.

Lạc Quân Nghiêu, công chúa-đệ nhất mỹ nhân của vương quốc, đã có ý trung nhân.

Quan Húc dùng thủ đoạn để thú công chúa.

Cung đình tranh đấu sự còn phức tạp…

Các chương: