Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14610825
Tác giả Chương Lượt xem
Tả Tả Khán 34 75033 2013-07-27 00:19:13

Giới Thiệu

Tuyết rơi chờ trời trong
(Hạ Tuyết đẳng Thiên Tình)--------------------------------------Note: một buổi chiều rảnh rỗi ở nhà ôn thi, lang thang lên mạng tìm "tài liệu", tình cờ lại search được bộ này trong vô vàn những bộ mới down về. Cũng thật tình cờ xem nó đầu tiên, và càng tình cờ hơn khi nó được edit. Cuộc đời đầy rẫy những cái được gọi là "tình cờ"

Văn án không có hay muốn dấu hàng, không biết được, xem đi sẽ hiểu

Các chương: