Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14402776
Tác giả Chương Lượt xem
Beak Yeo Jin 2 3945 2013-08-08 21:44:11

Giới Thiệu

Có phải hết thu lá sẽ ngừng rơi?Tác giả: Beak Yeo Jin

Thể loại: GL, Đoản văn, hiện đại, ngược tâm, BE

Warning: 15+

Tình trạng: Đã hoàn + 1 phiên ngoại

Những nhân vật trong câu chuyện này thuộc về mình, và chính họ.

Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=616563


oOo
Văn án:
Người ta nói đau khổ nhất chính là phải buông tay người mà mình yêu nhất.

Nhưng tôi lại không thể ích kỉ để người yêu bất hạnh bên mình.

Liệu ... có phải hết thu lá sẽ ngừng rơi?

Các chương: