Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398849
Tác giả Chương Lượt xem
Riley Yang 9 18620 2013-09-01 00:33:37

Giới Thiệu

Thể loại: tình cảm, tâm lí, đồng tính
Tựa đề: [M] Có Duyên Không Phận
Tác giả: Riley Yang
Dạng: Original
Tình trạng: Đang viết
Chú thích: trên 16 tuổi


Posted Image

Các chương: