Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398935
Tác giả Chương Lượt xem
Hiểu Bạo 100 315403 2013-10-21 06:44:31

Giới Thiệu

Tác Giả : Hiểu Bạo

Thể Loại : hiện đại, tỷ muội văn, ngược tâm, 1x1, HE

Tình trạng bản raw : 98 chương + 2 phiên ngoại


Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=584757


Editor: Yul_allure, codexdriver

Các chương: