Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14398839
Tác giả Chương Lượt xem
0_Sưu Tầm 12 62844 2013-12-20 03:58:28

Giới Thiệu

Tác giả: Tại hạ không rõ ^^

Tác phẩm: Một lệ tính nô đích sinh hoạt (Tạm hiểu: sinh hoạt của một kẻ nô lệ)

Thể loại: GL, SM, nội dung nặng, HE

Editor: Rainny

Tình trạng: đang edit, sẽ chia thành từng phần edit cho nhanh.


Nguồn: http://vnsharing.net...ad.php?t=603961

Rate: MA

WARNING: Truyện rất rất rất là biến thái... ai không thik click back dùm x_x x_x x_x

Các chương: