Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14480357
Tác giả Chương Lượt xem
Noname 57 99527 2014-09-09 00:23:22

Giới Thiệu

Thần Điêu Hiệp Nữ


Posted Image


Thể loại: Bách hợp, cổ trang, xuyên qua thần điêu truyện,hữu tình chung độc, HE

Nhân vật: đương nhiên là đá bay tên Dương Quá tới tây phương cực lạc rồi
Trình Dương x Tiểu Long Nữ

Phụ thêm: Lý Mạc Sầu, Trình Anh, Lục Vô Song….vv có nhiêu người trong thần điêu thì mọi người tự biết nha, ta làm biếng kể quá

Editor: là ta – Wjnd ( lần này ôm 3 bộ un, nhưng không dám nhận nữa đâu, cố gắng hoàn tất oy tiếp tục, chứ ta không thích kiểu dở dở ương ương- tại ham hố muốn edit tặng La Lan tiểu thư thui^^)


Văn án:

Trình Dương đương là một cái sinh viên, cuộc sống bình thường cứ trôi, nhưng nàng lại luôn gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Sinh trên đời ai không muốn luôn gặp may mắn nhưng đâu phải cứ muốn là được. Vẫn tưởng là số con rệp không gì xui hơn, ai biết được nàng âm kém dương sai xuyên vào trong thần điêu truyện

Mà xuyên vào không thôi thì đâu có gì, bất quá xuyên qua ngộ sát Dương Quá, này một chuyện chưa đủ phiền liền bị Quách Tĩnh Hoàng Dung nhận sai nhân. Từ đó vận mệnh nàng như gắn với Dương Quá vận, tái ngộ Tiểu Long Nữ, gặp gỡ Kim Luân pháp vương, lại xảo kiều chim điêu. Này vận đúng là nàng không nghĩ tới mà

Một hồi thần điêu hiệp lữ vốn sống động phim ảnh giờ đây là nàng vận mệnh sao?

Tình một chữ, duyên một câu lấy ai phân giải cùng đây

Các chương: