Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13614924
Tác giả Chương Lượt xem
Tử Tiện 70 80054 2014-09-10 01:43:34

Giới Thiệu

Tích Vũ là hệ liệt (1 series) gồm nhiều truyện theo thứ tự:

【 1 】 Vì Em Mà Sống (giai đoạn cao trung)

【 2 】 Bảo Hộ Kiếp Này (giai đoạn đại học)

【 3 】 Bảy (giai đoạn đi làm)

Các chương: