Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13611702
Tác giả Chương Lượt xem
Khố Bảo 5 7322 2014-09-15 20:46:01

Giới Thiệu

Mỗi ngày đều muốn ăn ngươi (mô phỏng động vật GL)

Tác giả: Khố Bảo

Edior: GoSnow
Giới thiệu: Tại một cái hồ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có một con mèo và một con hồ ly, bởi vì ngư dân thường hay cho chúng ăn cá, nên chúng nó trở thành bạn thân.
Có một cục đá ăn no rửng mỡ, ngồi không chẳng biết làm gì, nên chúng ta mới có một câu chuyện để mà tám nhảm thế này đây.


【 Ghi chú 1: Tham khảo một chút tài liệu có liên quan.】

【 Ghi chú 2: Tinh khiết thú văn 】

【 Ghi chú 3: HE】


Văn chương loại hình: Nguyên sang - Bách Hợp - Hiện đại - Ái tình.

Tác phẩm phong cách: Thoải mái

Hệ Liệt: Vô Tòng Chúc Hệ Liệt.

Văn chương tiến độ: đã hoàn thành

Tình trạng bản raw: 5 chap

Tình trạng edit: Hoàn.

~.....~

Các chương: