Truyện: 580   Chương: 5345   Lượt xem: 14384288
Tác giả Chương Lượt xem
Dịch Bạch Thủ 70 91066 2016-01-17 04:39:39

Giới Thiệu

Tác giả: Dịch Bạch Thủ

Người dịch:
Gia Gia

Thể loại: Hiện đại – Bách hợp

Tình trạng: Hoàn chính truyện

Số chương: 70 + 1 ngoại truyện rất dài, 3 ngoại truyện hơi dài.

Nguồn: https://namcungdiepy.wordpress.com
---

Có những con đường, nhìn như chẳng thể bước qua, kỳ thực lại có thể.

Chỉ cần có đường ngựa vằn.

Đường ngựa vằn ở đây là gì?

Tình yêu.

Các chương: