Truyện: 581   Chương: 5389   Lượt xem: 13804270
# Truyện Tác giả Chương Lượt xem
1 Nguyện Giả Thượng Câu [M] Minh Dã 137 675177
2 Vợ Của Ta Là Quận Chúa [MA] Hổ Đầu Miêu Diện 159 561688
3 Cung Khuynh [M] Minh Dã 123 458648
4 Cách Cách Lai Liễu [MA] Lạc Khuynh 104 396405
5 Nữ Nhân Bất Phôi [M] Minh Dã 110 389894
6 Tiên Thương Chi Luyến [MA] Hiểu Bạo 100 303928
7 Đại Thú Tân Nương [T] Lạc Khuynh 96 286039
8 Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt [MA] Thăng Không Cao Phi 80 242932
9 Ngự Tỷ Giang Hồ [T] Trữ Viễn 103 234138
10 Cung Tâm Chi Nhan Khuynh Thiên Hạ [MA] Hạ Bi Thôi 134 217451
11 Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng [T] Diệp Sáp 105 212074
12 Hạ Vũ [MA] Helen Hua 30 206865
13 Ái Thượng Nữ Lão Sư [K] Lăng Duệ 82 204747
14 Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ [MA] Yêu Tinh Trong Chai 64 155905
15 Khi Cup A gặp Cup C [M] Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc 81 154377
16 Người Tình Công Chúa Nước Sở [M] Nghiễm Lăng Tán Mà 46 153283
17 Không Phụ Năm Xưa [T] Hướng Nghiêng Nhan 92 138167
18 Phồn Hoa Tự Cẩm [M] Lưu Diên Trường Ngưng 72 138005
19 Nhan Nhan, mình yêu cậu! [T] Hiên Thần 80 136620
20 Đời Đời Kiếp Kiếp [M] Childhood 35 133520
Trang: